Palkinnot

Anatis ry jakaa palkintoja erinäisille tahoille sillä perusteella, mitä he ovat tehneet lukiottomien yliopisto-opiskelijoiden hyväksi.

Michael Faraday -palkinto jaetaan tahoille, jotka ovat tukeneet meidänlaistemme yliopistopolkua. Faraday (22.9.1791–25.8.1867) oli englantilainen fyysikko, joka vaikutti ratkaisevasti sähkön käyttöönottoon teollisuudessa. Saavutuksistaan huolimatta Faradaylla ei ollut juuri lainkaan muodollista koulutusta, ja hän joutui vielä tunnustettuna tiedemiehenäkin kohtaamaan samaa elitismiä ja syrjintää kuin mitä jotkut lukion käymättömät yliopisto-opiskelijat saattavat kokea vielä tänäkin päivänä.

Michael Faraday -palkinnot jaettiin:

2016

  • Apulaisprofessori Janne Varjolle Helsingin yliopistosta, joka Ylen Spotlight-jaksossa Ammatti vähemmällä rahalla ilmaisee huolensa ammattikoululaisten jatko-opintomahdollisuuksista yleissivistävien aineiden osalta.
  • Ammattiopisto Prakticumille, joka järjestää opiskelijoille hyvät mahdollisuudet kaksoistutkintoon ja erityisesti lukion matematiikan kursseihin ja
  • Koulutuspäällikkö Olli Pietilälle Turun ammatti-instituutista, joka Helsingin Sanomissa 14.10.2015 puolusti kolmevuotisia ammattitutkintoja vedoten mm. jatko-opintokelpoisuuteen.

2017

  • Opiskelija Maaret Laaksolle sen johdosta, että hän puolusti lukiottomia opiskelijoita kyseenalaistamalla Sanni Grahn-Laasosen lanseeraaman koulutusuudistuksen tällä saralla Twitterissä 4.11.2016
  • Opiskelijauyhdistys OSKUn puheenjohtaja Rene Stoltille sen johdosta, että hän puolusti ammattikoululaisten korkeakoulukelpoisuutta VATT:n paperin Parempi tapa valita korkeakouluopiskelijat ehdotuksia vastaan 21.4

2018

  • Åbo Akademin Socialdemokratiska Studerande ÅSS -ainejärjestölle heidän puolestapuhumisensa johdosta kaltaisiamme kohtaan.

Myrtsi-palkinto jaetaan puolestaan tahoille, jotka ovat luoneet tai yrittäneet luoda heikennyksiä kaltaistemme opiskelijoiden opintopolkuun. Nimi tulee eräästä jo edesmenneestä korkeakoulun professorista, joka huomattuaan ammattikouluopiskelijan yliopiston kirjastossa poisti tämän välittömästi tiloista unohtaen, että tiede kuuluu kaikille.

Myrtsi-palkinnot jaettiin

2016

  • Turun ammatti-instituutille, joka on jo vähintään 15 vuotta kouluttanut merkonomeja ja erityisesti datanomeja tietäen, että he hakeutuvat suhteellisen usein yliopistoon, mutta samalla ollen järjestämättä heille mahdollisuutta lukion pitkän matematiikan kursseihin. Erityisesti tietojenkäsittelytiedettä opiskeleville datanomeille tästä on koitunut vuosien aikana valtavat määrät ongelmia, ja on osaltaan ollut vaikuttamassa koko aineen huonoon maineeseen. Myrtsi-palkinnolla pyrittiin herättämään instituutin johtoa ilmiön tiedostamiseen.
  • Kemiöläiselle Edvin Nurmiolle, joka HS:n mielipidekirjoituksessa 9.10.2015 esitti, että ammattikoulusta karsittaisiin teoreettisia aineita, mikä vaikeuttaisi ammattikoulutaustaisten pääsyä yliopistoon entisestään.

2017

  • Matti Sarvimäelle ja
  • Tuomas Pekkariselle, jotka laativat mittavan selvityksen Parempi tapa valita korkeakouluopiskelijat, jossa unohdettiin muut kuin lukiotaustaustaiset korkeakouluhakijat tyystin.